Hakkımızda

NivaMc Hizmet Şartları ve Üyelik Sözleşmesi

1.)

İş bu sözleşme müşterinin www.nivamc.cominternet sitesine kayıt olması ve

taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt eder

2.)

NivaMc, gerek gördüğünde sözleşme koşullarını her an güncelleyebilir.

3.)

Sözleşmenin en güncel hali www.nivamc.com internet sitesinde bulunan

halidir ve en günceli hali geçerli kabul edilir.

Kullanım Şartları:

NivaMc 'un hizmetlerinden herhangi birini kullanarak veya bunlara erişerek,

NivaMc 'un Şartlar ve Koşullarını kabul etmiş olursunuz. Şartlar ve koşulların

herhangi birine uymadığınız takdirde, bu siteyi ve/veya hizmetlerimizin tamamını

kullanmanız veya bunlara erişmeniz yasaktır.

Sanal İçerik:

Sanal İçerik satın almak, kazanmak veya hediye olarak almak üzere tıkladığınızda,

sadece Sanal İçerik’e erişmenize imkân veren bir lisans elde etmiş olursunuz. Edindiğiniz

Sanal İçerik üzerinde hiçbir mülkiyet hakkınız yoktur ve bunları başkasına devredemezsiniz.

Sanal İçerik’in hiçbir parasal değeri yoktur, genel olarak oyuna özgüdür ve bunu “gerçek

dünya” parası ile değiştiremezsiniz.

Kullanıcı Kayıtları:

Herhangi bir NivaMc hizmetine kaydolarak şu şartlar ve koşulları kabul etmiş

sayılırsınız:

1. NivaMc 'a kayıt olan bütün kullanıcıların şifreleri SHA256 özel şifreleme

metoduyla şifrelenmektedir. 3. şahıslar tarafından bu şifrelere kimse erişemez.

2. Kayıt olurken girdiğiniz e-posta hesabınız hesap güvenliği açısından size yardım

sağlayacaktır. Yanlış girilmesi, eksik girilmesi kullanıcının hatasıdır.

3. Kullanıcı www.NivaMc.com adresine kayıt olduğu şifresi ile başka bir sitede

giriş yaptığı takdirde, şifresinin güvenliğinin riske atıldığını peşinen kabul eder.

4. NivaMc 'a kayıt olan her kullanıcı e-posta bilgilerini doğru vermek zorundadır.

Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap

yasaklanabilecek, kapatılabilecektir.

5. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi

sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya

donanım ve cihazların zarar görmesinden NivaMc sorumlu tutulamaz.

6. NivaMc, herhangi bir kullanıcı adını reddetme veya engelleme hakkını saklı

tutar.

7. Kullanıcı şifresini başka kullanıcılarla paylaşması durumunda hesabının güvenliğini

riske attığını kabul etmiş sayılır.8. NivaMc 'da yapacağınız işlemler için sizden istendiğinde gerçek bilgilerinizi

vermek zorundasınız. Buna adınız ve soyadınız da dahildir.

Hüküm Ve Kuralların Değiştirilmesi:

Bu hüküm ve koşulları zaman zaman önceden bildirmeksizin değiştirme hakkımız

saklıdır. Değişikliklerden haberdar olmak için bu Kullanıcı Sözleşmesini periyodik olarak

gözden geçirmenin sizin sorumluluğunuz olduğunu kabul edersiniz. Bu tür değişiklikler

sonrasında bu siteyi kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen hüküm ve koşulların

onaylandığını ve kabul edildiği anlamına gelir.

Sorumluluklar:

Herhangi bir NivaMc hizmetine kaydolarak şu şartlar ve koşulları kabul etmiş

sayılırsınız:

1. NivaMc, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma

hakkına ve her zaman saklı tutma hakkına sahiptir.

2. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak

kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde

bulunmayacağını aksi halde gerekli cezai işlem yapılacağını bildiğini kabul eder.

3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai

işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

4. Kullanıcı, oyun içindeki faaliyetlerinde kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen,

yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif

haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini,

paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi

sorumludur ve bu durumda yetkililer bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir

ve/veya yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden

etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı

tutar.

5. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

6. Kullanıcılar oyun veya site içerisinde nakit veya kredi karşılığında herhangi bir takas

gerçekleştirmeye çalışamaz. Kredi gönderme seçeneği sadece karşısındaki kişiye

hediye olarak verilebilir. Kredi gönderen kişi gönderdiği kredi karşılığında oyun içi

eşya, para veya hizmet almayacağını kabul eder. Nakit para veya site kredisi

karşılığında oyun içi eşya, para veya hizmet alımı/satımı yapamaz. Bu durumun

tespiti halinde kullanıcılar sınırsız uzaklaştırma alabilir, hesaplarına ve hesabında

bulunan eşyalara el koyulabilir.

7. Sunucuda bulunan herhangi bir yetkili ve/veya kullanıcıyı şikayet etme veya dava

etme hakkınız yoktur.

8. Kayıt olurken girilen e-posta adresine gelen onay mailini onaylamadan giriş

sağlayamazlar. Bu girilen mail adresi tamamen kendilerine ait olmak zorundadır.

Fikir Mülkiye Hakları:Herhangi bir NivaMc hizmetine kaydolarak şu şartlar ve koşulları kabul etmiş

sayılırsınız:

1. NivaMc sunucusunda yer alan bilgiler, eklentiler, haritalar hiçbir şekilde

çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz.

NivaMc 'un eklentilerinin, haritalarının, site dosyalarının kopyalanması söz

konusu dahi edilemez.

2. NivaMc sunucusuna ait olan haritaların kullanılması halinde NivaMc hakkını

gizli tutar. Gizililik:

Gizliliğiniz bizim için çok önemlidir. Bu doğrultuda, kişisel bilgileri nasıl topladığımızı,

kullandığımızı, açıkladığımızı ve kullandığınızı anlamanız için bu Politika'yı geliştirdik.

Aşağıdaki maddeler gizlilik politikamızı özetlemektedir.

1. NivaMc, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere

açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; e-posta adresi, şifre bilgisi (şifre bilgisi yetkililer

tarafından da görüntülenemez), kredi yükleme işlemleri gibi kullanıcıyı tanımlamaya

yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

2. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi

halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara

açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir

3. Kişisel veriler, kullanılma amaçları ile ilgili olmalı ve bu amaçlar için gerekli olan ölçüde

doğru, eksiksiz ve güncel olmalıdır.

Mücbir Sebebler:

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar,

ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve

internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak

anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse,

taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve

yükümlülükleri askıya alınır.

Sözleşmenin Bütünlüğü Ve Uygulanabilirlik:

Bu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri

kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Kasıtlı Zarar Verme:

NivaMc’ya 3. Parti yazılım veya programlarla, sanal sunucularla zarar vermek

yasaktır. Bunları yapan kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 5237 sayılı 244. Maddesi gereğince yapan

kişi/kişiler cezalandırılacaktır. (http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=5192)

Delil Politikası:

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda

taraflar’ın kullanıcı adı, şifre, ip kayıtları ile ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz

etmeyeceğini kabul eder.

Özel Sebebler:

1. Kullanıcı sunucu içerisinde kullandığı 3. parti programlar (Hile) ile sunucudan sınırsız

uzaklaştırma cezası alabilir ve kayıt olduğu bütün diğer hesapları askıya alınabilir

2. NivaMc yetkilileri gerekli durumlarda hesaplara istediği süre kadar el koyma

hakkına sahiptir. Kullanıcı bu duruma itiraz edemez.

3. Alınan VIP üyeliklerde oluşabilecek sorunlardan dolayı kullanıcı NivaMc 

yetkililerini dava etme hakkına sahip değildir!

4. Oyun içinde bulunan bütün eşyalar, satın alınan eşyalar, özellikler tamamen

NivaMc malıdır. Kullanıcıların bunlarda her hangi bir hakkı yoktur, istenildiği

zaman el koyulabilir.

Yasaklanmış Eylem Ve İçerik:

Herhangi bir NivaMc hizmetine kaydolarak şu şartların yasaklandığını kabul

etmiş sayılırsınız:

1. Size bildirilmediği sürece diğer kullanıcılardan bilgi toplamaya çalışmak.